Under mitt sista år som student på Högskolan väst i Trollhättan skrev jag mitt examensarbete tillsammans med Hanna Björnberg. Vi valde att skriva om content marketing, som är ett otroligt hett ämne just nu. Genom sociala medier idag kan vi se en helt annan form av marknadsföring än man tidigare kunnat göra.

Jag personligen tycker detta är mycket intressant och spännande. Det är kul att få vara mitt i denna utveckling av marknadsföringen. Vi ser att allt mer blir digitalt, inte minst för marknadsföringen. Kommer papperstidningen finnas kvar om 3, 5  eller 10 år?

Vad är content marketing?

Content marketing är ett viktigt begrepp inom marknadsföring. För att få förbättrade kundrelationer bör företag främst sträva efter att skapa värdeskapande innehåll, detta för att nå de eftersökta målgrupperna på så effektivt sätt som möjligt (Barregren & Tegborg, 2013, s. 29). Det är en form av marknadsföring där innehållet är i fokus, som själva begreppet lyder. Även om företag idag säger att de använder sig av content marketing behöver det inte betyda att de verkligen gör det. Detta är ett problem eftersom det verkar finnas kunskapsbrister om konceptet. Enligt Pulizzi (2012) har det gjorts en studie om företag och dess användning av content marketing. Resultatet blev att 90 % sägs använda sig av någon form av content marketing men samtidigt kämpar de fortfarande med att skapa innehåll som engagerar kunderna och som leder till resultat för företaget. Även om content marketing är ett gammalt begrepp är det nu en ny tid som gör det aktuellt.
(Text från mitt examensarbete). Läs hela HÄR 

Content marketing