Det pratas dagligen om hur allt i vår omgivning digitaliseras och marknadsföring är inte ett undantag. Vi ser allt mer annonser på sociala medier som skapar både negativa och positiva reaktioner. Kanske mest negativa bland ”vanliga” konsumenter på medierna?!

UTDRAG FRÅN MITT EXAMENSARBETE…”Digital marknadsföring sprider sig allt mer genom digitaliseringen. Vi kan kalla den digitala formen den nya marknadsföringen. Den fokuserar på interaktion, information, lärande och val. Digital marknadsföring handlar inte om en envägskommunikation utan det handlar om att skapa användbart innehåll på målgruppens villkor (Meerman, Scott, 2010, s. 9). För att detta ska lyckats krävs det att företag lyssnar på sin målgrupp. Scott tar upp några punkter som förklarar vad den nya marknadsföringen innebär.

• Mer än bara marknadsföring.
• Företaget bör tänka till kring vad de publicerar, informationen där blir företaget
förknippade med.
• Målgruppen kommer kräva äkthet.
• Målgruppen vill ha en deltagande roll.
• Företaget ska inte skapa en envägskommunikation, utan skapa innehåll som
målgruppen vill ha. Därför behövs en kommunikation mellan företag och kund.
• Genom ett bra innehåll med relevans, kan företaget få målgruppen att bli betalande
kunder (Meerman, Scott, 2010, s. 23-24). ” Läs mer från mitt examensarbete HÄR.

Varför behövs reklam på sociala medier?
Medierna behöver få inkomst.…Självklart måste så som Facebook och Instagram någonstans ifrån få in pengar. För du som konsument av dessa sociala medier betalar ju inget för att använda dessa tjänster. Marknadsföring på sociala medier är ett mycket effektivt sätt att nå ut till sina kunder då en mycket stor del av jordens befolkning valt att ansluta sig till dessa kanaler. Enligt facebookskolan.se så använder 18,54% av jordens befolkning Facebook och drygt 60% av Sveriges befolkning. Så företag som inte använder Facebook borde göra de!
Man har i många år pratat om nedtrappningen av fysiska tidningar. Hur länge dessa kommer finnas kvar är svårt att säga och kommer det att försvinna helt?
Vi kan iallafall se att användandet av digitala tjänster ökar och då måste också företag ändra sin marknadsstrategi, välja som kanalerna där kunderna finns.
Det är billigt.…Reklam kan kosta otroligt mycket. Så som annonsering i tidningar och Tv-reklam. Att skapa ett konto på sociala medier kostar dig inget och inte heller att posta inlägg. Sponsrade inlägg kostar såklart en slant men jag skulle säga att det ändå ärbetydligt billigare än mycket annan reklam.

UTDRAG FRÅN MITT EXAMENSARBETE…
De tio lagarna för marknadsföring på sociala medier
Vi kan koppla digital marknadsföring på sociala medier direkt till begreppet content marketing, som båda handlar om själva innehållets värde, hur det distribueras och kommunikationen mellan företag och kund. Gunelius (2014) tar upp tio olika delar man bör följa när man arbetar med marknadsföring på sociala medier.

Lyssna: För att nå en lyckad marknadsföring genom sociala medier och användningen av content marketing behöver man ägna mer tid åt att lyssna än att prata. Företaget ska lyssna på sina kunder samt delta i diskussionerna på nätet. Detta för att upprätthålla sina kundrelationer.
Fokus: Att skapa ett starkt fokus är något företag behöver göra i sin marknadsföring. En mer inriktad marknadsföringsstrategi på sociala medier och med content marketing är mycket bättre än att försöka skapa en bred ingång. Företaget måste hålla sig till sin målgrupp samt med ett begränsat innehåll som är relevant och värdefullt.
Kvalité: Det är viktigt att företaget fokuserar på innehållet, att de håller en god kvalité. Företaget ska sträva efter att skapa innehåll som målgruppen är intresserad av, detta för att de ska återkomma till den digitala plattformen där innehållet distribueras. Företaget ska alltså inte skapa innehåll som många läser än gång och sedan inte återkommer till den aktuella plattformen.
Tålamod: När företaget arbetar med sociala medier och content marketing är tålamod ett viktigt ord att ha med sig. Det krävs tid för att detta koncept ska växa och visa resultat.
Förening: Skapar företaget ett innehåll med kvalité och relevans och distribuerar detta på sociala medier, finns det stor chans att publiken som ser innehållet kommer dela det vidare till sina egna kontaktnät. Detta skapar då en större spridning av innehållet och privatpersoner ses som minimarknadsförare. Sökmotoroptimering är också ett bra alternativ att använda sig av för att skapa en större spridning av ett innehåll samt att göra det lättillgängligt.
Inflytande: Företag ska lägga ner tid på att hitta potentiella kunder med intresse för sitt företag samt lägga ner tid på att kommunicera med dem som kan leda till en bra kundrelation.
Värde: Det är viktigt att företaget inte endast skapar innehåll som handlar om produktena eller tjänsterna, alltså där företaget skapar ren reklam för att sälja. Företaget måste skapa annat innehåll med värde också för att behålla sina följare på sociala medier. Det är viktigare att återigen skapa goda kundrelationer.
Bekräftelse: När det kommer till kommunikation på nätet är det viktigt att tänka på samma sätt som man gör i det verkliga livet. Skulle någon kommunicera med dig i det verkliga livet väljer du inte att ignorera detta. På samma sätt ska man som företag tänka på Internet. Som företag handlar detta om att svara på de frågor som kunderna ställer. En god kundrelation byggs upp genom bland annat en god kommunikation mellan företag och kund.
Tillgänglighet: När man som företag väljer att befinna sig på nätet, är det också viktigt att företaget gör detta fullt ut. Företaget ska inte skapa innehåll och sedan inte följa upp detta. Att vara delaktig i eventuella diskussioner som uppstår kring inlägget bör ett företag vara tillgänglig för sina kunder.
Ömsesidighet: Är företaget ute efter att få spridning av sitt eget material är det viktigt att företaget själva delar andras material. Läs mer från mitt examensarbete HÄR.